Avem nevoie de RSVTI în firma noastră? Ce este de fapt un RSVTI?

Operatorul RSVTI este o persoană autorizată, responsabilă cu supravegherea tehnică a instalațiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR dar și instruirea și autorizarea internă a manevranților, legătorilor de sarcină, vizarea autorizațiilor etc.
;base64,

Vezi politica de confidențialitate

Imagine CAPTCHA

Această activitate este reglementată în conformitate cu prevederile I.S.C.I.R.:

 • Ordinul nr.130/2011
 • Legea 64/2008 republicată în 2019
 • Prescripțiile Tehnice

Obligațiile și responsabilitățile unităților deținatoare / utilizatoare de instalații / echipamente din domeniul ISCIR:

 • Să numească prin decizie internă operatori RSVTI pentru toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le dețin/utilizează
 • Să identifice și să înregistreze, împreuna cu operatorul RSVTI, toate instalațiile/echipamentele supuse autorizării ISCIR pe care le dețin
 • Conducerea unității deținatoare/utilizatoare este obligată să asigure operator RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfășoară activități cu instalații/echipamente din domeniul ISCIR

În vederea înregistrării instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le deține, unitatea deținatoare/utilizatoare va transmite la ISCIR următoarele documente:

 • Cerere scrisă prin care solicită luarea în evidență ca unitate ce beneficiază de serviciile unui operator RSVTI
 • Evidență centralizată, în original, semnată de conducatorul unității, a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le deține, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 9
 • Copia deciziei conducerii unității deținatoare de instalații/echipamente din domeniul ISCIR prin care a fost numit operatorul RSVTI sau copia documentelor care atestă raporturile contractuale stabilite între operatorul RSVTI și unitatea deținatoare
 • Copia autorizației operatorului RSVTI

Instalații și echipamente care intră sub incidența ISCIR:

 • Cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte
 • Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
 • Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
 • Macarale, ascensoare, elevatoare, instalații de transport pe cablu, instalații de ridicat pe plan înclinat, macarale, elevatoare auto, mecanisme de ridicat
 • Aparate de încalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
 • Arzătoare cu combustibil lichid sau gazos
 • Accesorii de securitate pentru instalațiile, echipamentele și aparatele prevăzute la pct. 1 si 3-6
 • Aparatura și instalații de automatizare aferente instalațiilor și echipamentelor prevăzute la pct. 1-7
 • Instalații și echipamente destinate, montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracție